Skip to main content

Non-Discrimination Statement

This policy applies to admissions, all terms and conditions of employment, and any other aspect regarding the conduct of College programs and activities.

Home » Non-Discrimination Statement

Non-Discrimination Statement

Villa Maria College does not discriminate on the basis of age, race, religion, creed, color, national or ethnic origin, gender, disability, sex, sexual orientation, domestic violence victim status, marital status, veteran status, military status, predisposed genetic carrier status and any other characteristics or protected status recognized by applicable federal, state or local law.  This policy applies to admissions, all terms and conditions of employment, and any other aspect regarding the conduct of College programs and activities.

Spanish Translation

Villa Maria College no discrimina por razones de edad, raza, religión, credo, color, origen nacional o étnico, género, discapacidad, sexo, orientación sexual, condición de víctima de violencia doméstica, el estado civil, condición de veterano, estado militar, y cualquier otra condición protegida. Esta política se aplica a los ingresos, todos los términos y condiciones de empleo, o en cualquier otro aspecto relativo a la realización de programas y actividades de la Escuela. Villa Maria College es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

Polish Translation

Villa Maria College nie dyskryminować ze względu na wiek, rasę, religię, wyznanie, kolor skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego, płci, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, stanu ofiarą przemocy w rodzinie, stan cywilny, status weterana, status wojskowy, a wszelkie inny status chroniony. Polityka ta dotyczy przyjęć, wszystkie warunki zatrudnienia, lub w jakikolwiek inny aspekt dotyczące prowadzenia programów i działań Kolegium. Villa Maria College Pracodawca Równych Szans.